Zprávy

Pomocí nového formuláře musí pracovníci ČVUT informovat zaměstnavatele o výsledku testu na COVID-19

Od 17. 3. 2020 se musí všichni zaměstnanci, kteří budou chtít vstoupit do budov ČVUT, prokázat negativním výsledkem testu na COVID-19. Pro předání této informace zaměstnavateli mohou použít novou aplikaci nebo formulář na webu. Ty jsou určeny pro sdělení výsledku pomocí samotestování, stejně jako výsledku z oficiálních odběrových míst.

Aplikaci Power Apps je buď možné si stáhnout do svého mobilního zařízení, nebo výsledek testu oznámit přímo přes webový prohlížeč. Po přihlášení je nutné použít univerzitní uživatelské jméno ve formátu username@cvut.cz (pozor, nikoliv @fa.cvut.cz) a heslo používaného do systémů ČVUT. Poté přihlášený uvede výsledek testu a přiloží buď fotografii nebo dokument s výsledkem.

Podrobný návod najdete v příloze.

 

Třetí dodatek Příkazu rektora č. 21/2020 reaguje na aktuální opatření vlády ČR a MZ ČR. Od 17. 3. 2021 se umožňuje fyzická přítomnost zaměstnanců na pracovišti pouze za předpokladu, že buď prokáží negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, onemocnění COVID-19 již v uplynulých 90 dnech prodělali, nebo proti této nemoci byli očkováni. Všem zaměstnancům, jejichž fyzická přítomnost není pro chod ČVUT zcela nezbytná, bude umožněn v maximální  možné  míře výkon  práce  z domova (homeoffice).

Ihned po vstupu do budovy fakulty se zaměstnanci musejí odebrat do kanceláře č. 233 (sekretariátu děkana), kde podstoupí antigenní test ze slin. Každý testovaný se zaregistruje a dostane instrukce k samoodběru. V případě pozitivity musí budovu opustit a registrovat se na PCR test.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.