Zprávy

Výzva pro absolventy! Vyplňte dotazník, který zjišťuje dopady studia architektury

Dotazníkové šetření je součástí výzkumného projektu Další život architektury (Architecture's Afterlife), na němž se podílí šest evropských univerzit a financuje jej Evropská komise v rámci programu Erasmus+. Jeho hlavním cílem je identifikovat, na jaká odvětví má studium architektury dopad v kontextu Evropy a v jakém rozsahu jsou dovednosti studentů architektury potřebné v jiných odvětvích.

Studie se snaží pochopit kvalifikační rozdíly a nesoulad mezi (1) tím, co se vyučuje na školách architektury a tím, co je zapotřebí v dnešní architektonické praxi, a (2) tím, co se vyučuje na školách architektury a tím, co potřebují jiná povolání, průmysl a odvětví. Cílem výzkumu je určit příležitosti pro víceoborové a mezioborové studium, které by mohlo účinněji sloužit studentům, trhu práce a společenským potřebám.

Dotazníkové šetření reaguje na výsledky předchozího výzkumu s názvem „Architektonické vzdělávání: vývoj průzkumu“, který z více než 2 500 odpovědí absolventů škol architektury v celé EU zjistil, že v průměru se 40 % absolventů rozhodne pracovat v jiné tvůrčí a kulturní profesi, než je architektura. Tato studie se snaží pochopit, proč tomu tak je. Bude identifikovat tzv. push and pull faktory ovlivňující absolventy architektury, ptát se,  ke kterým pracovním odvětvím tíhnou a jaké dovednosti potřebné v těchto odvětvích jim chybí, a jaký vliv má tento deficit na růst odvětví.

Více informací o projektu najdete na webové stránce Evropské komise.

Dotazník naleznete zde.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.