Zprávy

Blog na stránce Studuj ve světě

Studenti, kteří absolvovali pobyt v zahraničí, mohou sdílet své zážitky prostřednictvím blogu Studuj ve světě.

Pokud chcete ostatním sdělit své postřehy ze zahraničí, které se týkají jak samotného studia, tak i cestování, bydlení, organizace volného času či vtipných zážitků, tak směle do toho. Stačí napsat paní Mgr. Kateřině Boškové a domluvit se s ní na tématu a rozsahu textu pro blog. Posílat můžete jak příběhy z Erasmu, tak vyprávění z pobytu v rámci mimoevropských bilaterálních dohod.

Jednotlivé blogy, doplněné o fotografie z pobytů, jsou zveřejněny na stránce  Studuj ve světě.

 

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.