Zprávy

Přísnější pravidla při návratu ze zahraničí od 9. 7. 2021

V souvislosti s šířením delta mutace se od 9. července 2021 na základě Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zpřísňují pravidla. Zaměstnanci jsou povinni informovat zaměstnavatele (na FA předají tuto informaci svému nadřízenému) o cestách přesahujících 12 hodin, nebo 24 hodin (jde-li o sousední země), do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19. U neočkovaných osob bude při návratu ze zahraničí nově platit, že bez prokázání se negativním testem zaměstnavateli nebudou moci být vpuštěni na pracoviště. Stejná pravidla platí i pro studenty.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.