Zprávy

Semestr začíná. Připomínáme, že v budově fakulty je nutné mít zakrytá ústa i nos

Prosíme všechny pedagogy, studenty, zaměstnance i návštěvníky fakulty, aby dodržovali základní povinnost mít ve vnitřních prostorech zakrytá ústa i nos respirátorem FFP2 a před vstupem do budovy si dezinfikovali ruce.

Aktualizováno 20. 9. 2021 v 10.55 h

Dle aktuálně platného 12. úplného znění Příkazu rektora č. 21/2020 jsou studenti, uchazeči o studium a zaměstnanci povinni mít v prostorách ČVUT účinně nasazen ochranný prostředek dýchacích cest dle právě účinných Mimořádných opatření a při vstupu do budov ČVUT provést dezinfekci rukou. Celá výuka bude probíhat prezenčně. Pokud vyučující přednáší v posluchárně a je v dostatečném odstupu od studentů, může ochranu dýchacích cest (respirátor) po dobu přednášení odložit," sdělila studentům i vyučujícím ve svém e-mailu 17. 9. proděkanka pro pedagogickou činnost prof. Irena Šestáková.

Vedení FA rozhodlo, že pedagog může požádat studenty, aby se prokázali ukončeným očkováním, proděláním nemoci covid-19 v posledních 180 dnech anebo negativním antigenním testem, který není starší více jak 3 dny či negativním PCR testem, který není starší více než 7 dní.


Ubytování na kolejích se řídí Mimořádným opatřením Vlády ČR ze dne 16. 8. 2021.

Další informace najdete na vládním Covid Portálu.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.