Zprávy

Výuka bude probíhat kontaktně

Dle platných nařízení vlády a aktuálního příkazu rektora bude výuka v akademickém roce 2021/2022 probíhat kontaktně. Pokud má pedagog závažné důvody, které mu neumožňují vyučovat kontaktně, může písemně požádat děkana o udělení výjimky a přednášet online. Pedagog je v takovém případě povinen o formě výuky informovat studenty.

Distanční výuka předmětu vyučovaného v posluchárně má dvě možnosti:

  1. Pedagog zašle do režie předtočenou přednášku, která bude puštěna na stream a přímo v posluchárně na plátna v čase rozvrhu (studenti mohou sledovat přednášku na streamu nebo v posluchárně).
  2. Pedagog přednáší v týmu na MS Teams (jako když byla celá distanční výuka), toto je promítáno na plátno v posluchárně a na stream (studenti mohou sledovat přednášku na MS Teams, na streamu nebo na plátně v posluchárně, klást dotazy ale mohou pouze skrze MS Teams).

O způsobu online přednášení je nutné informovat naše IT oddělění.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.