Zprávy

Prezentace grantových možností

Prezentace výzkumných grantových poskytovatelů pro akademické pracovníky na FA ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.