Zprávy

Seznamovací kurzy pro prváky proběhnou v září na Tuláčkově statku

Seznamovací kurz pro studenty prvního ročníku Fakulty architektury v akademickém roce 2018/2019, pořádaný Ústavem tělesné výchovy a sportu na Tuláčkově statku v Kruhu u Jilemnice, proběhne začátkem září ve dvou turnusech.

První turnus začíná v pondělí 3. září a skončí v pátek 7. září, druhý začne následující pondělí a skončí v pátek 14. září. Kromě sportovních aktivit zahrnuje program kurzu informace o studiu, setkání se studenty vyšších ročníků, absolvování plenéru pod vedením pedagogů z FA, architektonický workshop a také návštěvu Krkonošského centra environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí, jehož autorem je prof. Petr Hájek.
 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.