Zprávy

Czexpats in Science PI Forum “Raising Future Leaders”

Czexpats in Science: organizace, která propojuje české vědkyně a vědce se zahraniční zkušeností a sdílením mezinárodních zkušeností inspiruje a zlepšuje české vědecké prostředí připravila ve spolupráci s Karlovou univerzitou Projekt PI Forum, který vytváří skrze pravidelná setkání platformu pro navazování kontaktů, sdílení zkušeností a vzájemnou podporu a inspiraci mezi vedoucími výzkumnými pracovníky působícími v Česku. Tato setkání jsou otevřena všem, kteří zastávají pozici vedoucího nezávislé výzkumné skupiny v jakémkoli vědním oboru bez ohledu na věk, zkušenosti, instituci nebo národnost. Je možné se zúčastnit osobně či online.

Nejbližší PI Forum proběhne již 26. září od 18:30 v Praze, více informací a registrační formulář naleznete na  webových stránkách. Tématem zářijového setkání je “Raising Future Leaders” a pozvání jako host přijal prof. Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Zároveň jsou naplánovaná další setkání po zbytek akademického roku:

  • 28. listopadu: Steering our Institutions (host Jiří Nantl)
  • 27. února: Money, Money Money
  • 23. dubna: Team Management
  • 25. června: Self-promotion without Shame

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.