Zprávy

Vyšla kniha o architektuře, která ve vzdělávacím procesu chyběla

Od svého prvního vydání v roce 1986 se kniha Od formy k místu od Pierra von Meisse stala jednou z klíčových studií zabývajících se samotnou podstatou architektury, která spíše než jako dějiny nebo teorie architektury byla koncipována jako pragmatická "teorie projektu", jako komplexní průvodce myšlením architekta a akademika západní Evropy.

FA ČVUT proto podpořila její vydání a nyní knihu nabízí studentům a pedagogům za výrobní náklady ve výši 300 Kč.

Knihu pořídíte v sekretariátu děkana nebo v kanceláři oddělení vnějších vztahů, místnost 241.

"Tato kniha není ani slovníkem, ani encyklopedií; snaží se vyplnit určitou mezeru. Nabízí čtenáři úvod do navrhování viděný z pohledu dnešní doby. První vydání knihy bylo po ocenění kritikou a doporučení jako referenčního textu v mnoha školách přeloženo do angličtiny, italštiny, němčiny, korejštiny a čínštiny. Toto první české vydání, které je překladem 3. francouzského vydání z roku 2014, nabízí revidovaný a přepracovaný obsah s třemi přidanými kapitolami věnovanými tektonice," (z úvodu Kennetha Framptona, New York 2012)

 

Bibliografické údaje:
Pierre von Meiss: De la forme au lieu + de la tectonique


Z francouzského originálu vydaného v roce 2018 Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne přeložila Michaela Brožová

Překlad textů K. Framptona, B. Hueta a S. Marota: Zuzana Krýzlová
Překlad textu C. Rowa a R. Slutzskeho: Alena Všetečková

Vydalo nakladatelství Archa ve Zlíně v roce 2018 jako svou 96. publikaci
Edice a ARCHITEKTURA, svazek 18.

Pavel Jungmann, Májová 405, 763 14 Zlín 12, www.nakladatelstviarcha.cz

První vydání
ISBN 978-80-87545-61-4

Pierre von Meiss: Od formy k místu + o tektonice | © Michaela Mrázová

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.