Zprávy

Zemřela Barbora Seifertová

Na Fakultě architektury ČVUT působila od roku 2007 v oddělení rozvoje, vědy a výzkumu. V průběhu let se stala pilířem fakulty v řešení grantových projektů, správě odborné databáze a významně přispěla k rozvoji vědecké činnosti.

Po studiu archivnictví na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze zahájila pracovní kariéru v Archivu Národní galerie a následně působila jako archivářka v UPM Praha. Několik let učila na Základní škole waldorfské. V letech 2002 až 2006 pracovala jako asistentka poslankyně Táni Fischerové. Následně spolupracovala s Národní galerií v Praze nebo Státní archivní správou Ministerstva vnitra ČR. Své organizační schopnosti uplatnila i v Nadaci Vize 97, kde krátce působila na pozici zastupující ředitelky a projektové koordinátorky.

Kromě akademické a pedagogické činnosti se pohybovala i v kulturní oblasti. Spolupracovala na přípravě několika výstav jejího otce, sochaře Jiřího Seiferta v galeriích po celé České republice.

Bára si na fakultě velmi rychle našla pevné místo v podpoře grantů a výzkumných úkolů. Její předchozí vzdělání na Univerzitě Karlově v oboru knihovnictví i její dřívější praxe jí v tom velmi pomáhaly. Vedle administrativní zběhlosti měla z rodinného prostředí i vřelý vztah k umění, matka známá kunsthistorička, otec úspěšný sochař. Pochopení architektonického přístupu k práci bylo pro ni samozřejmostí. Vyznala se ve složitosti nejrůznějších typů grantů a naučila se spolupracovat nejen s externími institucemi, ale i s rektorátními pracovníky. Řada z nás věděla, že se na Báru můžeme stoprocentně spolehnout. Bylo-li nutné zůstat přesčas nebo vyplnit formuláře o víkendu, stalo se tak. Stala se tak nepostradatelnou podporou několika generací proděkanů, zodpovědných nejen za oblast rozvoje, ale i vědy a výzkumu. Bářin odchod bude pro celou fakultu citelnou ztrátou. Její robustní krok v chodbách školy a hlasitý smích nám budou chybět," vzpomíná emeritní děkan Zdeněk Zavřel.

Barbora Seifertová zemřela 27. 5. 2024. Bylo jí 61 let. Poslední rozloučení se koná v pondělí 3. 6. od 15.15 hodin v krematoriu Motol.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.