Zprávy

Prof. Ján Stempel byl jmenován čestným členem Maďarské akademie věd

Mimořádného ocenění se dostalo prof. Ing. arch. Jánu Stempelovi, absolventovi Maďarské technické univerzity. Stal se čestným členem Széchenyi Academy of Letters and Arts Maďarské akademie věd. Společně s režisérem Jiřím Menzelem jsou tak jedinými zástupci České republiky v této významné maďarské instituci.

Széchenyi Academy of Letters and Arts  je součástí Maďarské akademie věd (Hungarian Academy of Sciences - MTA). Mezi čestnými členy jsou mimo jiné významné evropské osobnosti. Za architekturu je to např. prof. Ákos Moravánszky z EHT Curych. V České republice nemáme bohužel v rámci Akademie věd ČR její ekvivalent.

Založení Széchenyi Academy bylo součástí rehabilitačního procesu, který inicioval Domokos Kosáry, tehdejší prezident MTA. Mezi jejími členy jsou odborníci, kteří vynikají v oblasti výtvarného umění a literatury.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.