Zprávy

Děkan udělí medaile doc. Brožové, prof. Fišerovi, prof. Girsovi, dipl. Ing. Rehwaldtovi a doc. Rothbauerovi

Ve středu 6. března od 10 hodin v rámci magisterských promocí v Betlémské kapli udělí děkan Fakulty architektury Medaile FA ČVUT. Srdečně zveme k účasti celou akademickou obec a oceněným gratulujeme.

Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, udělí medaile doc. Ing. arch. Michaele Brožové, aut. arch. za mnohaletou přínosnou práci při koordinaci ZAN a působení ve vedení FA ČVUT, prof. akad. arch. Janu Fišerovi za významný přínos a vliv na rozvoj Fakulty architektury a prestiž programu Design na FA ČVUT, prof. Ing. arch. akad. arch. Václavu Girsovi za významný dlouhodobý přínos a vliv na rozvoj FA ČVUT jako vedoucí Ústavu památkové péče, dipl. Ing. Tillu Rehwaldtovi za významný přínos na rozvoj programu Krajinářská architektura na FA ČVUT a doc. Ing. arch. Zdenku Rothbauerovi za výrazný přínos na rozvoj programu Architektura a Urbanismus  na FA ČVUT.

 

 

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.