S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Zprávy

Děkan udělí medaile doc. Brožové, prof. Fišerovi, prof. Girsovi, dipl. Ing. Rehwaldtovi a doc. Rothbauerovi

Ve středu 6. března od 10 hodin v rámci magisterských promocí v Betlémské kapli udělí děkan Fakulty architektury Medaile FA ČVUT. Srdečně zveme k účasti celou akademickou obec a oceněným gratulujeme.

Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, udělí medaile doc. Ing. arch. Michaele Brožové, aut. arch. za mnohaletou přínosnou práci při koordinaci ZAN a působení ve vedení FA ČVUT, prof. akad. arch. Janu Fišerovi za významný přínos a vliv na rozvoj Fakulty architektury a prestiž programu Design na FA ČVUT, prof. Ing. arch. akad. arch. Václavu Girsovi za významný dlouhodobý přínos a vliv na rozvoj FA ČVUT jako vedoucí Ústavu památkové péče, dipl. Ing. Tillu Rehwaldtovi za významný přínos na rozvoj programu Krajinářská architektura na FA ČVUT a doc. Ing. arch. Zdenku Rothbauerovi za výrazný přínos na rozvoj programu Architektura a Urbanismus  na FA ČVUT.

 

 

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.