Zprávy

Výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje podle zákona 111/1998 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků. Přihlášky lze podat do 25. března 2019. Podrobné podmínky a formulář přihlášky v přílohách ke stažení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.