S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Zprávy

Výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje podle zákona 111/1998 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků. Přihlášky lze podat do 25. března 2019. Podrobné podmínky a formulář přihlášky v přílohách ke stažení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.