S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Zprávy

Březnová Alfa, bulletin FA ČVUT, je na světě

Třetí letošní číslo se zabývá důležitým okamžikem odborného studia: tématem zadání. Všichni vedoucí návrhových ateliérů, jak známo, zveřejňují, kolektivně, na začátku každého semestru společný úkol svého ateliéru. Alfa prezentuje vybraná zadání a jejich širší souvislosti v jejich vyjádřeních. Rámec tohoto tématu uzavírají názory studentů, kteří se do ateliéru přihlásili. Bulletin publikuje také vítěznou práci v soutěži "Druhá kůže" o nejlepší projekt ATBS (Ateliéru bytová stavba) – projekt „Bytový dům u kostela“ Barbory Havelcové z Ateliéru Redčenkov – Danda z Ústavu nauky o budovách. A nedávné stoleté jubileum ČSR připomíná vůbec první ženou - posluchačkou architektury Miladou Petříkovou – Pavlíkovou v článku z pera Kláry Brůhové.

Alfa ke stažení.

 

Návrhové ateliéry FA ČVUT, zadání LS 2019. Ateliér Sedlák: Praha obytná – segment území vymezený ve směru nejvýznamnější rozvojové osy města jako příklad diferencovaného přístupu k obytnosti, obyvatelnosti či „viabilitě“ města, od historického středu až do příměstské krajiny.

Ateliér Vavřín: Velvary – malé měřítko, bývalá synagoga (František Libra, 1931), stav dnes, řešení vstupních prostor a zahrady veřejné instituce

Ateliér Girsa: Rehabilitace historického centra Mimoně, zámek v průběhu demolice v 80. letech 20. století

Ateliér Klokočka – Zdráhalová: Selb/Aš – urbanistická studie rozvoje přes hranice D – CZ

Ateliér Redčenkov – Danda: Centrum Hostivic, zákres do snímku

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.