Zprávy

Březnová Alfa, bulletin FA ČVUT, je na světě

Třetí letošní číslo se zabývá důležitým okamžikem odborného studia: tématem zadání. Všichni vedoucí návrhových ateliérů, jak známo, zveřejňují, kolektivně, na začátku každého semestru společný úkol svého ateliéru. Alfa prezentuje vybraná zadání a jejich širší souvislosti v jejich vyjádřeních. Rámec tohoto tématu uzavírají názory studentů, kteří se do ateliéru přihlásili. Bulletin publikuje také vítěznou práci v soutěži "Druhá kůže" o nejlepší projekt ATBS (Ateliéru bytová stavba) – projekt „Bytový dům u kostela“ Barbory Havelcové z Ateliéru Redčenkov – Danda z Ústavu nauky o budovách. A nedávné stoleté jubileum ČSR připomíná vůbec první ženou - posluchačkou architektury Miladou Petříkovou – Pavlíkovou v článku z pera Kláry Brůhové.

Alfa ke stažení.

 

Návrhové ateliéry FA ČVUT, zadání LS 2019. Ateliér Sedlák: Praha obytná – segment území vymezený ve směru nejvýznamnější rozvojové osy města jako příklad diferencovaného přístupu k obytnosti, obyvatelnosti či „viabilitě“ města, od historického středu až do příměstské krajiny.

Ateliér Vavřín: Velvary – malé měřítko, bývalá synagoga (František Libra, 1931), stav dnes, řešení vstupních prostor a zahrady veřejné instituce

Ateliér Girsa: Rehabilitace historického centra Mimoně, zámek v průběhu demolice v 80. letech 20. století

Ateliér Klokočka – Zdráhalová: Selb/Aš – urbanistická studie rozvoje přes hranice D – CZ

Ateliér Redčenkov – Danda: Centrum Hostivic, zákres do snímku

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.