Zprávy

Výběrové řízení na obsazení vedoucí/ho Ústavu prostorového plánování 15121

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucího/vedoucí Ústavu prostorového plánování - 15121 – akademického pracovníka se zařazením profesor nebo docent, popř. odborný asistent, od 1. 9. 2019. Posledním dnem pro podání přihlášek je úterý 23. dubna 2019. Podrobné podmínky a formulář přihlášky v přílohách ke stažení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.