Lidé

Ing. arch. Pavel Hnilička, Dipl. NDS ETHZ in Architektur

člen Vědecko-umělecké rady FA ČVUT

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.