S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Pilířem jsou osobnosti

Na působení Josefa Zítka, prvního děkana odboru architektura – pozemní stavby, v dalších letech navazovali významní architekti jako Antonín Balšánek, Josef Fanta nebo Jan Koula. V samostatné republice změnila polytechnika v roce 1920 název na České vysoké učení technické a z odboru pozemního stavitelství se utvořila Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství. Na ni potom roku 1976 navázala samostatná Fakulta architektury.

Důležitým letopočtem pro směřování FA byl pochopitelně rok 1989. Postupně prošla reorganizací studijního plánu a personální obměnou, takže zde začali působit proslulí, ale do té doby zapovězení tvůrci a pedagogové jako Vladimír Šlapeta, Alena Šrámková, Jaroslav Šafer nebo Miroslav Šik. Struktura školy se přizpůsobila pružnějšímu modelu vertikálních návrhových ateliérů a tematicky profilovaných odborných ústavů.

Další zlom přineslo roku 2011 přestěhování do prostor nově vybudované samostatné budovy fakulty, provázené postupnou proměnou výuky a otevření se světu po nástupu děkana Zdeňka Zavřela. Pod jeho vedením a za dohledu současného děkana profesora Ladislava Lábuse se v poslední dekádě postupně inovoval studijní program architektura a urbanismus, který v letech 2009 a 2016 doplnily nové programy – design a krajinářská architektura. Rozšířila se nabídka studia v zahraničí, doktorského studia a fakulta se stala vlivnou akademickou platformou pro odborné diskuse a rozvoj oboru. Přijala tak roli moderní vzdělávací instituce, která vychovává nové generace tvůrců a současně ovlivňuje i společenské klima.

Historické fotografie uveřejněné v publikaci fa čvut 1976–2016

Prezident Václav Havel při návštěvě ČVUT. Mluví k němu rektor Stanislav Hanzl, vlevo děkan FA Svatopluk Voděra.
Poslední beton na hrubou stavbu nové budovy FA.
Výstavba nové budovy FA, březen 2010.
FA měla začátkem 80. let úspěšné družstvo v ploutvovém plavání a rychlostním potápění. Fotoarchiv A. Navrátil.
Děkan Sedláček čte slavnostní projev při zahájení provozu v učebně-rekreačním objektu v Kruhu u Jilemnice (1982).
Komplex budov ČVUT z let 1963–1985 (autoři František Čermák, Gustav Paul, Jaroslav Paroubek, Jan Čejka). Vlevo objekt Fakulty stavební, vpravo sídlila až do roku 2011 Fakulta architektury. Fotoarchiv ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.