S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Družstevní dům Libeň

Viktor Kirschner

Anotace

Libeň je charakteristická svou neuceleností a rozčleněností. Parcela se nachází v těsné blízkosti metra Palmovka. Okolí je tvořeno různorodou zástavbou od jednopodlažních po šestipodlažní objekty. Návrh se tak snaží akceptovat více rovin podlažnosti s důrazem na budoucí zahuštění města. V současné době se však na parcele nachází nehodnotný dvoupodlažní objekt z hlediska jeho ekonomičnosti a využitelnosti pozemku v této lokalitě. Komplikovanost parcely vychází také z nedokončeného urbanismu blokové struktury, kdy bloky vytváří nesourodou směs objektů, které pocházejí z několika časových období. Blok je tak nedořešený se slepou ulicí a tvoří bariéry v území. Družstevní bydlení v návrhu je určeno rodinám, které spojuje umění všeho druhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.