Bakalářská práce – BP (AU)

Podrobné informace o průběhu a požadovaných výstupech jsou obsaženy ve směrnici děkana č. 2/2022 a dalších dokumentech zveřejněných na www fakulty v příslušném semestru.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.