Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Bakalářská práce – BP (AU)

Podrobné informace o průběhu a požadovaných výstupech jsou obsaženy ve Směrnici děkana č. 1/2021 a dalších dokumentech zveřejněných na www fakulty v příslušném semestru.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.