Bakalářská práce – BP (AU)

Podrobné informace o průběhu a požadovaných výstupech jsou obsaženy ve Směrnici děkana a dalších dokumentech zveřejněných na www fakulty v příslušném semestru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková