Výstava ateliérových prací

Rodinný dům v Benátkách u Turnova

Tereza Horáková

Anotace

Neudržovaný roubený dům v Benátkách, který je v dezolátním stavu, čeká na své zachránění. Díky jedinečnosti domu v okolí jsem se rozhodla zachovat autenticitu malého roubeného domu na úkor komfortu. Návrh počítá s trvalým bydlením na část života v objektu. K roubenému domu patří stodola s velkým pozemkem, který bude využit pro pěstování plodin a chov ovcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler