S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Rodinný dům v Benátkách u Turnova

Tereza Horáková

Anotace

Neudržovaný roubený dům v Benátkách, který je v dezolátním stavu, čeká na své zachránění. Díky jedinečnosti domu v okolí jsem se rozhodla zachovat autenticitu malého roubeného domu na úkor komfortu. Návrh počítá s trvalým bydlením na část života v objektu. K roubenému domu patří stodola s velkým pozemkem, který bude využit pro pěstování plodin a chov ovcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.