Lidé

Ing. arch. Tomáš Efler

Vedoucí ateliéru, odborný asistent

Kontaktní e-mail: eflerus@seznam.cz

Architektonické studio Merboltice / Architecture Studio Merboltice

Webové stránky: 

https://eflerus.cz/index.php/portfolio

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.