Lidé

doc. Ing. arch. Tomáš Efler

Vedoucí ateliéru, vedoucí Ústavu památkové péče

Kontaktní e-mail: eflerus@seznam.cz

Architektura, historie a především historické architektonické památky a tradiční venkovské lidové stavitelství mě fascinují od raných dětských let. Věnuji se dlouhodobě vztahu památkové péče a architektonické tvorby na akademické půdě v pedagogické činnosti i ve vlastní projekční a realizační praxi. Jedním z trvalých témat mého zájmu v teoretické a praktické rovině je tradiční venkovský dům ve středoevropském prostoru, související stavebně-historický a technický průzkum a možnosti obnovy. Zajímají mě technologické možnosti opravy a revitalizace historických staveb a areálů obecně a podpora řemesel a technologií ve vztahu ke kvalifikované péči o architektonické kulturní dědictví a jeho smysluplnému využití v současném kontextu jako součást péče o kulturní krajinu a životní prostředí. 
Poslání práce Ústavu památkové péče vidím v přípravě budoucích architektů na kompetentní zodpovědné a kultivované zacházení s architektonickým, urbánním a krajinným dědictvím na základě důkladného porozumění jeho hodnot a rozmanitých možností jejich ochrany a soudobé interpretace.                                  

                               

Architektonické studio Merboltice / Architecture Studio Merboltice

Webové stránky: 
https://efler.ctverak.cz
 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa