Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

doc. Ing. arch. Tomáš Efler

Vedoucí ateliéru, odborný asistent

Kontaktní e-mail: eflerus@seznam.cz

Architektura, historie a především historické architektonické památky a tradiční venkovské lidové stavitelství mě fascinují od raných dětských let. Věnuji se dlouhodobě vztahu památkové péče a architektonické tvorby na akademické půdě v pedagogické činnosti i ve vlastní projekční a realizační praxi. Jedním z trvalých témat mého zájmu v teoretické a praktické rovině je tradiční venkovský dům na česko-sasko-polském pomezí, související stavebně-historický průzkum, technologické možnosti opravy a revitalizace historických staveb a podpora tradičních řemesel a technologií ve vztahu ke kvalifikované péči o architektonické kulturní dědictví.

Architektonické studio Merboltice / Architecture Studio Merboltice

Webové stránky: 
https://efler.ctverak.cz
 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa