S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Mořská vichřice světla

Oksana Nebohatkina

Anotace

Světlo jako umění v architektuře a designu. Tento článek představí prostorové složení, na které bude aplikováno umělé světlo. Budeme moci jasně vidět, jak se pocitem prostoru a formy mění osvětlení.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.