Lidé

doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.

Docent, vedoucí ateliéru FLO|W

FLORIAN STUDIO│STUDENT WORK Ateliér FLO│W _studioflorian.com_ založil a vede Miloš Florián. Zastává názor, že software je hnací silou ve všech etapách plánování architektury a urbanismu. Inspirací jsou rozmanité přírodní principy, jež se promítají do procesů algoritmického plánování staveb a městských prostorů. Prostředí je definováno jako dynamický prostor, který je stále více formován algoritmy umělé inteligence a novými formami interaktivity, jež souvisí s virtualizací a technologiemi jako jsou analýzy velkých dat, počítačové simulace, pokročilé materiály, systémy a struktury, 3D/4D tisk, robotické systémy, syntetická biologie a kódování lidských schopností. Algoritmické plánování se zaměřuje na paradigmatický posun od statických přes adaptabilní až k autonomním strukturám, jež nejen spolu, ale i s okolím a uživateli spolupracují. Výstupy ateliéru získaly mnohá ocenění a jsou prezentovány nejen prostřednictvím posterů, videí, virtuální reality, dizertprací a modelů na principu e-manufacturingu, ale i formou výstav, sympozií a workshopů s předními zahraničními ateliéry a univerzitami.

Ateliér FLOW pro své členy vytváří předpoklady pro publikování odborných textů a projektů v zahraničí /např. publikace „Distinguishing Digital Architecture“, editor by Yu-Tung Liu, Birkhäuser, konference eCAADe, atd./, pro získávání ocenění v soutěžích /např. Pavilon ČR EXPO 2020 Dubai, Kaplicky Internship, FEIDAD Award, Philips Award, Pilkington Competition, Textile Structures for New Building_Techtextil Messe Frankfurt_TensiNet, CENTRAL GROUP, INSPIRELI AWARDS, Think ARCH, Cena Stanislava Hanzla, Cena děkana FA ČVUT pro vědu a výzkum, Přehlídky diplomových prací: 1., 3. místa a čestná uznání, Olověný Dušan FA ČVUT: 6x nominace, 2x hlavní ocenění jako ateliér a projekt atd./, pro absolvování studijních pobytů  /např. Renzo Piano Workshop, AA London, TU Delft, TU Munich, TU Berlin, Universität Stuttgart, RWTH Aachen, ETH Zürich, ISU-International Space University Strasbourg_Agentura NASA, University of Pensylvania, atd./, pro účast na výstavách a workshopech /např. Bienále experimentální architektury #1 společně s IoA Vídeň: Zaha Hadid Studio, Greg Lynn Studio, Hani Rashid Studio, Excessive-Herman Diaz Alonso, a s Universität Innsbruck: Studio Schumacher, Studio Colletti, GJF Praha, Bienále experimentální architektury #5, GJF Praha, Realizované a nerealizované pavilony ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO NTM Praha, Design Computing Praha, FA ČVUT Praha, International Workshop „Interactive Soft Actuated Environments“ Studio FLO│W, BioMat ITKE Uni Stuttgart a Interactive Architecture Lab, Bartlett School of Architecture, FA ČVUT Praha , Workshop „Folding Structures“ Studio FLO│W a BioMat ITKE Uni Stuttgart, Stuttgart, Architecture Week Mánes, Futura Pragensis Praha, Eindhoven, Toronto, Bratislava, Veletržní palác NG Praha, La Fabrika Praha, atd./ a pro získávání práce v architektonicko-konstručních ateliérech /např. Specialist Modelling Group Foster and Partners London, Arup AGU London, Arup Associates London, AECOM London, Heatherwick Studio London, Populous Singapore, WilkinsonEyre Architects London, PRIOR+PARTNERS London, Atelier TEN London-New York, Studio Mandaworks AB Stockholm, Jürgen Mayer H. Architects Berlin, LAVA [Laboratory for Visionary Architecture] Stuttgart_Berlin_Sydney, ONL [Oosterhuis_Lénárd], atd./.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.