S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Diplomní seminář Košice

Michaela Lazorová

Anotace

Predmetom Diplomového seminára bolo vybrané územie Košíc. Územie je definované z východnej strany trasou železnice a zo západu prirodzene tvorenou hranicou - riekou Hornád. Cieľom seminára bolo urobiť analýzy danej oblasti, pre lepšie pochopenie súvislostí v rámci fungovania územia, a ktoré by boli podkladom pre budúci návrh.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.