Výstava ateliérových prací

Diplomní seminář Košice

Michaela Lazorová

Anotace

Predmetom Diplomového seminára bolo vybrané územie Košíc. Územie je definované z východnej strany trasou železnice a zo západu prirodzene tvorenou hranicou - riekou Hornád. Cieľom seminára bolo urobiť analýzy danej oblasti, pre lepšie pochopenie súvislostí v rámci fungovania územia, a ktoré by boli podkladom pre budúci návrh.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer