Výstava ateliérových prací

Dvojhalí v Pražské tržnici

Natálie Zdražilová

Anotace

Holešovická tržnice je fenoménem v rámci Prahy. Návrh se zabývá urbanistickým řešením tržnice jako celku a je doplněn studií sportovní haly v ulici Jateční. Hlavní důraz jsem kladla na zachování jedinečnosti areálu, jeho autenticitu a jeho maximální využití jako celistvý komplex pro kulturu, vzdělání a volnočasové aktivity.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch