S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Základní umělecká škola v Horních Počernicích, Velký sál

Aneta Hlaváčková

Anotace

Velký sál je srdcem budovy základní umělecké školy v Horních Počernicích. Udává tep životu ve škole. Je srdcem jak z hlediska dispozice, tak i svým významem, proto je barevně laděn do červené barvy. Hlavním architektonickým prvkem je akustický podhled. Je tvarovaný přesně tak, aby co nejlépe roznášel zvuk.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.