S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Výstava ateliérových prací

Strategie rozvoje pražské holešovické tržnice

Jana Watersová

Anotace

Na ploše čtyř Holešovických bloků tak typických pro tuto část Prahy je areál bývalých jatek obehnaný zdí. Je to zeď, která nutí procházejícího kolemjdoucího zamyslet se, co se děje uvnitř. A také ho nutí obejít celý areál, protože je poměrně neprostupná. Uzavření areálu je bezpochyby jedna z jeho hodnot. Aktuální míra uzavřenosti s sebou však dnes nese určitou nepohodlnost. Bývalá jatka byla navržena s vlastní svébytnou strukturou, na kterou později dnešní typická bloková zástavba Holešovic nenavázala. Mým cílem bylo vytvořit postupný přechod areálu na okolní městskou strukturu, ale i strukturu, která bude v následujících letech vznikat na území bývalého nádraží Bubny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.