Výstava ateliérových prací

Úchylné zrkadlá & Odraz doby

Beáta Palíková

Anotace

Set troch zrkadiel je navrhnutý na napĺňanie ľudských úchylok či obsesí. Úchylné zrkadlá sú intímne predmety, ktoré človek spravidla používa osamote v čase najväčšj intimity.

Koncept Odraz doby je obrazový slovník, ktorý má za úlohu zobraziť všedné pojmy z jadra slovnej zásoby a graficky vyobraziť ich nový/súčasný význam.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš