Ateliér designu V

Předmět ateliér designu V formou ateliérové výuky nabízí studentům šanci dále rozvíjet schopnosti vlastní kreativity aplikované na další konkrétní tématické zadání od vedoucího ateliéru v podobě návrhu reálného složitějšího výrobku, předmětu nebo prostorového útvaru.

Návrh již musí obsahovat syntézu funkčních výtvarných a technických komponentů, které dají výslednému návrhu hodnotu designérské tvorby. Dané téma studenti zpracovávají po dobu celého semestru, čímž výsledek jejich práce získává podobu ateliérového semestrálního projektu, který je na konci semestru veřejně
prezentován v rámci FA ČVUT a je hodnocen klasifikovaným zápočtem.

Související předměty

550AT1D Ateliér designu I
550AT2D Ateliér designu II
550AT3 Ateliér designu III
550AT4D Ateliér designu IV
550AD6 Ateliér designu VI

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.