V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Ateliér designu V

Předmět ateliér designu V formou ateliérové výuky nabízí studentům šanci dále rozvíjet schopnosti vlastní kreativity aplikované na další konkrétní tématické zadání od vedoucího ateliéru v podobě návrhu reálného složitějšího výrobku, předmětu nebo prostorového útvaru.

Návrh již musí obsahovat syntézu funkčních výtvarných a technických komponentů, které dají výslednému návrhu hodnotu designérské tvorby. Dané téma studenti zpracovávají po dobu celého semestru, čímž výsledek jejich práce získává podobu ateliérového semestrálního projektu, který je na konci semestru veřejně
prezentován v rámci FA ČVUT a je hodnocen klasifikovaným zápočtem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková