Výstava ateliérových prací

U koupaliště, Volyně

Anna Laubová

Anotace

Koupaliště ve Volyni z roku 1941 je unikátní památkou. Podoba areálu se do dnešní doby téměř nezměnila, avšak prostor před vstupem je značně zpustlý. Celková úprava z něj má udělat místo, kde lidé budou trávit volný čas. Malebný náhon, kiosek, doplnění zeleně, nový mobiliář nebo také sauna s výhledem na jez řeky Volyňky pomohou tuto ideu uskutečnit.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer