Výstava ateliérových prací

Multifunkční komplex Turnov

Bc. Michaela Chmielová

Anotace

Areál bývalého Svobodova pivovaru a sídla autobusové dopravy se nachází v bezprostřední blízkosti historického centra města Turnov. Chátrající areál je dnes plný parkujících aut a překročit jeho brány kolemjdoucí zrovna neláká. Hlavním cílem projektu je využít potenciál dvoru pivovaru jako alternativy k hlavnímu reprezentativnímu Náměstí Českého Ráje jako místo setkání a také zpřístupnění přiléhající zahrady obrůstající bývalý pivovar jako místo odpočinku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Efler