Výstava ateliérových prací

Alzheimer centrum

Libuša Rybanská

Anotace

Práca sa zaoberá riešením návrhu alzheimer centra - v pražskej časti Albertov - so zapojením generačného kontrastu - bývaním študentov a zdravých seniorov v jednom komunitnom súbore. Drží sa pravidla navrhovania od detailu k celku, pretože pri takomto závažnom ochorení ovplyvňuje priestor veľké množstvo faktorov.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov