S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Alzheimer centrum

Libuša Rybanská

Anotace

Práca sa zaoberá riešením návrhu alzheimer centra - v pražskej časti Albertov - so zapojením generačného kontrastu - bývaním študentov a zdravých seniorov v jednom komunitnom súbore. Drží sa pravidla navrhovania od detailu k celku, pretože pri takomto závažnom ochorení ovplyvňuje priestor veľké množstvo faktorov.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.