Lidé

doc. Ing. arch. Boris Redčenkov

vedoucí ateliéru Redčenkov – Danda

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.