Výstava ateliérových prací

Turnovsko - revitalizace roubeného domu v Benátkách u Turnova

Bc. Hana Mojžišová, Bc. Filip Kocourek, Bc. Michal Králik, Bc. Adela Krídlová

Anotace

Tematický poster skupiny studentů, kteří spolupracovali na analýzách, průzkumu a dokumentaci tradičního roubeného domu v Benátkách u Turnova. Každý zvlášť poté vypracoval svůj vlastní návrh na rekonstrukci.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.