S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Turnovsko - revitalizace roubeného domu v Benátkách u Turnova

Tereza Horáková, Filip Kocourek, Michal Králik, Adela Krídlová, Hana Mojžišová

Anotace

Tematický poster skupiny studentů, kteří spolupracovali na analýzách, průzkumu a dokumentaci tradičního roubeného domu v Benátkách u Turnova. Každý zvlášť poté vypracoval svůj vlastní návrh na rekonstrukci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.