S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Nová tržnice pro Prahu

Tomáš Kotrč

Anotace

Vlivem vysokého růstu návštěvnosti centra Prahy především cizinci, se každodenní život z místních ulic Malé strany prakticky vytrácí. Důsledkem vysoké návštěvnosti je mimo jiné růst cen nájmů, a tím i absence vybavenosti denní potřeby. Díky tomuto problému, ale i mnohým jiným pozitivními vlivům v okolí, jakými jsou například výborná dostupnost nebo atraktivita prostředí, byla vybrána oblast Na Klárově, pro umístění nové tržnice pro Prahu. Kvalitu městské tržnice ocení především obyvatelé města, kteří by díky tomuto projektu získali atraktivní veřejný prostor s ojedinělým přístupem k řece a výhledem na kulturní dominanty města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.