S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Dům jako hranice

Sára Trojovská

Anotace

Holešovická tržnice je unikátním areálem v rámci Prahy, který má díky svému specifickému charakteru potenciál stát se centrem samotných Holešovic. Návrh se nejprve zaobírá samotným urbanistickým řešením a následně se soustředí primárně na hranici mezi světem tržnice a ulicí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.