Výstava ateliérových prací

Dům jako hranice

Bc. Sára Trojovská

Anotace

Holešovická tržnice je unikátním areálem v rámci Prahy, který má díky svému specifickému charakteru potenciál stát se centrem samotných Holešovic. Návrh se nejprve zaobírá samotným urbanistickým řešením a následně se soustředí primárně na hranici mezi světem tržnice a ulicí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch