Výstava ateliérových prací

Rohanský ostrov

Alžběta Matuštíková

Anotace

A KNIHOVNA B NAHRÁVACÍ STUDIA C ROZHLEDNA

Knihovna přizpůsobená nepřetržitému provozu s možností přespat pro vytížené studenty. Nahrávací studia se zkušebnami ve vinylovém kabátu. A rozhledna navazující na park plánovaný na břehu Rohanského ostrova.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.