S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Rozšíření divadla

Sophie Henderson

Anotace

Zadáním bylo navrhnout rozšíření divadla F. X. Šaldy v Liberci z 19. století. Zvolením odvážného a průmyslového materiálu na fasádu a jednoduchou krychlovou koncepcí hmoty je rozšířená část v kontrastu s existujícím novorenezančním divadlem.
 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.