Výstava ateliérových prací

Rozšíření divadla

Sophie Henderson

Anotace

Zadáním bylo navrhnout rozšíření divadla F. X. Šaldy v Liberci z 19. století. Zvolením odvážného a průmyslového materiálu na fasádu a jednoduchou krychlovou koncepcí hmoty je rozšířená část v kontrastu s existujícím novorenezančním divadlem.
 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka