Závěrečné práce

ZLÍN - BŘEZNICKÁ

Rudelová Aneta

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá návrhem obytné čtvrti, muzea veteránů, veřejného prostoru před historickým souborem staveb sportovních hal a hokejového stadionu a veřejného prostoru před zrekonstruovaným obchodním domem. Základní myšlenkou projektu bylo propojení centra města s historickou zástavbou rodinných domů typických pro město Zlín.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.