Výstava ateliérových prací

Nákladní ulice, Opava

Norbert Lichý

Anotace

Projekt se zabývá analytickou částí projektu proměny dopravní tepny na městský bulvár. Nákladní ulice - původně místo kudy procházely městské hradby, poté průmyslová lokalita. Dnes území přetížené dopravou, bez městského života, bez vize avšak s jistým potencionálem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer