S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Nákladní ulice, Opava

Norbert Lichý

Anotace

Projekt se zabývá analytickou částí projektu proměny dopravní tepny na městský bulvár. Nákladní ulice - původně místo kudy procházely městské hradby, poté průmyslová lokalita. Dnes území přetížené dopravou, bez městského života, bez vize avšak s jistým potencionálem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.