Výstava ateliérových prací

Dom ako stena

Gabriela Piláriková

Anotace

Obyčajná stena ľudí neláka, vidíme ju ako prekážku. Ale čo taká stena čo ponúka služby? Dom ako stena. Stena vždy znamenala istú prekážku, no čo ak ju nahradíme budovou? Zachovanie pôvodnej myšlienky s pridaným významom. URBANIZMUS Oddelenie tržnice od jej okolia spôsobuje stena, ktorá vedie po celom obvode areálu tržnice. Stena však udržuje tržnicu jedinečnou. Práve preto navrhujem novú výstavbu pozdĺž obvodu komplexu tvoriac tak novú “stenu”. Týmto spôsobom je tržnica stále uzavretá no jej ohraničenie nadobúda nové funkcie, ktoré môžu prilákať ľudí a tak zatraktívniť celý areál. BUDOVA Navrhujem tri samostatné stavby, ktoré zastupujú funkcie komercie, gastra no i relexu a práce. Veľkú časť tvoria práve prenajímateľné priestory pre obchodníkov.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch