S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Rám, hřbitov Drážďany

Ludmila Fictumová

Anotace

Bývalý hřbitov se nachází v severozápadní části Drážďan. V současné době je využíván organizací Umweltzentrum Dresden jako pěstitelská školka. Místo má potenciál stát se přírodním centrem pro okolí, zvláště díky množství stromů a velikosti zelené plochy. Jedinečnou atmosféru místa vytváří památníky světových válek. Návrh řeší problém znovuzrození tohoto místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.