Závěrečné práce

Polyfunkční areál Mír

Pokorný Lukáš

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Polyfunkční areál Mír se nachází v Bakově nad Jizerou. Nárožní parcelu Mírového náměstí obklopuje stejnojmenná ulice a ulice Zbába. Hmotové uspořádání vychází z analýz původní zástavby a vytváří tak poloveřejný prostor dvora. V přízemí, sousedící s náměstím, se nachází komerční plochy s kavárnou. Patro slouží k bydlení. Severní část, dál od náměstí, patří řadovému domu s polosoukromými předzahrádkami. Celkově areál poskytuje devět bytových jednotek a čtyři komerční plochy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.