S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Nová tržnice pro Prahu

Klára Hrdličková

Anotace

Jako místo pro novou tržnici jsem si vybrala Senovážné náměstí. V minulosti se na tomto místě konaly senné trhy, dnes se zde nachází parkoviště. Využila jsem proto potenciál této lokality v centru Prahy, abych místu navrátila jeho původní funkci tržiště. Navrhuji zde otevřenou tržnici, která sama o sobě vytváří zastřešené náměstí a umožňuje plné využití prostoru pod ní.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.