Výstava ateliérových prací

Nová tržnice pro Prahu

Bc. Klára Hrdličková

Anotace

Jako místo pro novou tržnici jsem si vybrala Senovážné náměstí. V minulosti se na tomto místě konaly senné trhy, dnes se zde nachází parkoviště. Využila jsem proto potenciál této lokality v centru Prahy, abych místu navrátila jeho původní funkci tržiště. Navrhuji zde otevřenou tržnici, která sama o sobě vytváří zastřešené náměstí a umožňuje plné využití prostoru pod ní.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.