Výstava ateliérových prací

Volyně

Natálie Kristýnková

Anotace

Menší zásahy ve městě Volyně. Předprostor u základní školy, dětského domova, školní družiny. Rozšíření pěší cesty podél budov zlepší možnosti využití místa. Úprava zeleně a sjednocení mobiliáře. Mosty v ovocném sadu a hradebním příkopu historické tvrze navazují na pěší cestu od budovy střední školy až na náměstí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer