S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Most přes minulost

Dan Gronwaldt

Anotace

Základním konceptem nově navrženého mostu bylo propojení nových ostrovů a podpora hlavní orientační osy města. Most navazuje na hlavní nádraží a diagonálně pokračuje přes jezero až na opačný břeh na malé náměstí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.