Výstava ateliérových prací

Most přes minulost

Dan Gronwaldt

Anotace

Základním konceptem nově navrženého mostu bylo propojení nových ostrovů a podpora hlavní orientační osy města. Most navazuje na hlavní nádraží a diagonálně pokračuje přes jezero až na opačný břeh na malé náměstí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa