Ateliéry

Ateliér Lampa

Odborný asistent

Externí pedagogové

TÉMA ZS 2021-22
ŽLUTÉ LÁZNĚ

AKTUÁLNÍ INFORMACE JSOU NÍŽE

 

ÚSPĚCH STUDENTŮ ATELIÉRU LAMPA V SOUTĚŽI DRUHÁ KŮŽE 2020/21

Devátý ročník soutěžní přehlídky Druhá kůže představila 44 nominovaných studentských projektů vytvořených v rámci ateliéru Bytová stavba (ATBS).

 • Naše studentka Lada Zapletalová s projektem č. 40 bytového domu TRANSITUS v Praze na Opatově se umístila mezi 4 nejlepšími projekty bez určení pořadí. 

Porota se po pečlivé úvaze rozhodla rozdělit ceny bez udělení pořadí, tedy místo prvního, druhého a třetího místa udělit čtyři ceny pořadí po 2.500 Kč. Důvodem byl různý charakter oceněných projektů a jejich zadání a také skutečnost, že žádný z oceněných významněji nepřevyšoval svou kvalitou nad ostatními. Dále porota udělila dvěma soutěžním projektům čestné uznání.

 • Další náš student s projektem č. 12 – Tomáš Chrástecký (Výtopna) postoupil do 2. kola mezi 8 nejlepších projektů z celkového počtu 44 projektů.

 

Společná prezentace ústavů se bude konat 13.9.2021 od 13.00 hodin v posluchárně 105 Kotěra.

KONCEPCE ATELIÉRU

Cílem ateliéru je naučit studenty zodpovědnému řemeslu ve smyslu přístupu k tvorbě a ke klientovi, nositeli zakázky. Klient (vyučující) vyžaduje věci nutné pro úspěšné zakončení zakázky v praxi. Podepsáním smlouvy s klientem se architekt zavazuje a ne jinak je tomu u nás.

Proto učíme studenty:

 • plnit termíny,
 • mluvit s klientem,
 • plnit jeho zadání, popřípadě navrhnout úpravu,
 • prezentovat projekt na vysoké grafické úrovni,
 • navrhovat reálné projekty,
 • správně navrhovat.

Koncepci a výuku tvoříme společně s kolegou Ing. arch. Janem Mackovičem.


Kapacita ateliéru je naplněna


Práce v ateliéru:

 • Veškerá komunikace bude probíhat pouze fakultním e-mailem. Na email je totiž vázán účet na Microsoft Teams. Dalším důvodem je GDPR.

 • Je očekávaná aktivní účast v době ateliéru dle rozvrhu (kdo nebude chodit do ateliéru, popř. se nebude účastnit distanční formě výuky, bude mít problém s dalším pokračováním)

 • Během práce v ateliéru bude pět povinných prezentací, které rozhodnou o pokračování v ateliéru či ukončení spolupráce.


Aktuální informace k průběhu semestru:

Manuál studenta

1. Situace zadání na webu ateliéru

2. Seznam skupin

1. skupina

 • Kušiak Max
 • Molitor Mikuláš
 • Badinský Marek
 • Farkasová Karina
 • Vintera David
 • Bartoň Lukáš
 • Koloničný Ondřej
 • Lacková Marie
 • Pluskal Hynek
 • Pojerová Tereza
 • Pradličková Hana
 • Sazhina Mariia

2. skupina

 • Vlasova Daria
 • Štolpová Barbora
 • Zlochová Viktorie
 • Horváth Peter
 • Quinn Finbar
 • Skubeňová Dominika
 • Slodičák Gregor
 • Vinc Matej
 • Antoň Jakub
 • Jindřichová Eliška
 • Nalyvaiko Yurii
 • Štolba Štěpán
 • Zdražilová Natálie
 • Petrová Michaela

3. Výuka

Výuka bude probíhat ve dvou termínech – pondělí/čtvrtek

(přednost má vždy uvedená skupina, po ní bude možné konzultovat i ostatním studentkám a studentům)
Pondělí – Skupina 1
Čtvrtek – Skupina 2

Podklady najdete na ateliérové cloudovém úložišti DISK GOOGLE. Odkaz byl odeslán na TEAMS ateliéru. Zde najdete aktuální podklady, můžete zde umisťovat sdílené soubory mezi sebou.

Přednostně bude výuka probíhat prezenčně. Občas bude předem oznámena výuka distanční - na TEAMS ve skupinách (nicméně by měli poslouchat všichni).

Harmonogram výuky (pondělí/čtvrtek):
výuka začíná v 14:15 hod, končí v 17:30

Pokud je vypsána na ten den přednáška, konzultace se konají po ní.

Prezentace
Prezentace jsou povinné!!! Pokud se z nějakého důvodu nemůžete účastnit prezentace, je nutné se omluvit před začátkem prezentace a do stejného termínu odevzdat prezentaci.

Na prezentaci má každý max. 3 min.

Přednášky
budou osobně v ateliéru popř. na TEAMS – povinná účast!!!

Odevzdávky prezentací
Odevzdávka prezentací bude nejpozději do začátku prezentace v daný den (v 14:15 hodin) na ateliérový cloud DISK GOOGLE.
Pozdější odevzdávka bude penalizována – TERMÍN JE SVATÝ. Pokud bude někdo nemocný apod., musí se předem omluvit.
Finální odevzdávka – dle situace s covidem-19 bude upřesněno později dle nařízení FA.

4. Hodnocení

Hodnocena bude:
Každá prezentace (nepřítomnost znamená hodnocení F), 2 x F = konec výuky v ateliéru
Kvalita architektury
Povinné prezentace
Aktivní účast na hodinách a prezentacích
Dodržování termínů

Finální hodnocení semestru
Celková známka je průměr z těchto známek + případný bonus (žulík) za mimořádný počin nebo případný (Černý Petr) za architektonický zločin

5. Harmonogram ateliéru

Etapy výuky:

Etapa A – zadání
20.09.2021 - již je za námi
Etapa B - urbanismus
 • 1. Přednáška – čtvrtek 23.09.2021 v 14:15 Analýza/problémová mapa/pyramida – Ing. arch. Matěj Barla

Prezentace I – Analýza pozemku - problémová mapa, pyramida priorit, SWOT analýza, analýza místa a analýza pozemku

1. skupina - pondělí 27.09.2021 v 14:15h

2. skupina - čtvrtek 30.09. 2021 v 14:15h

POVINNÝ ROZSAH:

1) problémová mapa

2) analýza místa a analýza pozemku

3) pyramida priorit

4) SWOT analýza

 • 2. Přednáška - čtvrtek 30.09.2021 14:15 Urbanismus - doc. Ing. arch. Radek Lampa

Prezentace II - Urbanismus – návrh

1. skupina - pondělí 04.10.2021 v 14:15h

2. skupina - čtvrtek 07.10. 2021 v 14:15h

 

Etapa C – architektura
Cyklus přednášek Otvírání obzorů:

 • 3. Přednáška - čtvrtek 07.10.2021 v 16:30 Koncept – Ing. arch. M. Barla
 • 4. Přednáška – ZMĚNA TERMÍNU čtvrtek 14.10.2021 v 14:30 Jak začít navrhovat – hmotová studie - Ing. arch. J. Mackovič
 • 5. Přednáška - BUDE UPŘESNĚN TERMÍN čtvrtek 14.10.2021 v 15:00 Domy - Ing. arch. J. Mackovič - BUDE UPŘESNĚN TERMÍN

Prezentace III – Rozpracovanost projektu

1. skupina - pondělí 18.10.2021 v 14:15h

2. skupina - čtvrtek 21.10. 2021 v 14:15h

POVINNÝ ROZSAH:

1) Situace se zakresleným urbanistickým řešením (schematicky umístění staveb, vstupy, zeleň, zpevněné plochy, komunikace, náměstí, parkování apod.).

2) Představení konceptu stavby.

3) Schematické půdorysy všech podlaží (mohou být jen barevné plochy s rozmístěním v půdorysu a velikostmi v m2) Půdorys 1.NP bude s parterem...okolím (pozice hlavního vstupu, vjezd do garáží apod.).

4) 3D model (počítačové 3D řešení s vazbami na okolí) - bude zde řešený objekt, okolní budovy, komunikace apod., zkrátka všechny okolní stavby či vlivy na stavbu

5) Schematické řezy - 1 až 2 (podélný a příčný). 

6) Minimálně 3 skici objektu a atmosféry, kterou tam cítíte...od ruky perspektiva z úrovně chodce. 

 

Cyklus přednášek Typologie domů:

 • 6. Přednáška - ZMĚNA TERMÍNU čtvrtek 04.11.2021 v 15:00 Polyfunkční dům dnes - doc. Ing. arch. Radek Lampa
 • 7. Přednáška - ZMĚNA TERMÍNU pondělí 08.11.2021 v 15:00 Vizuální metafory - doc. Ing. arch. Radek Lampa
 • 8. Přednáška - NOVÁ PŘEDNÁŠKA pondělí 08.11.2021 v 15:00 modrozelená infrastruktura - Renáta Bartková Sodomová

 

Prezentace IV - Rozpracovanost projektu

1. skupina - pondělí 01.11.2021 v 14:15h

2. skupina - čtvrtek 04.11. 2021 v 14:15h

 

Před Doubicí odpadá výuka - Čtvrtek 18.11.2021

Doubice – výjezd ateliéru do Lužických hor 19.-21.2021

Prezentace V - pátek 19.11.2021 v  15h - rozpracovanost projektu V DOUBICI

1. skupina + 2. skupina

Po Doubici odpadá výuka - Pondělí 22.11.2021

 

Prezentace VI - Rozpracovanost projektu

1. skupina - pondělí 06.12.2021 v 14:15h

2. skupina - čtvrtek 09.12. 2021 v 14:15h

 

Etapa D - odevzdání

 • 9. Přednáška - pondělí 13.12.2021 14:15 Jak bude vypadat odevzdávka studenta a ateliéru - doc. Ing. arch. Radek Lampa


Ateliérový týden FA NONSTOP – 03.01. - 09.01.2022
Finální odevzdávka.- pondělí 10.01.2022 NEJPOZDĚJI do 12:00 hod!!!!

RL+MB+JM

Výstava semestrálních prací ZS 2019-20 v ateliéru Lampa
Filip Zelník: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Filip Zelník: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Filip Zelník: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Filip Zelník: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Daria Vlasova: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Daria Vlasova: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Daria Vlasova: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Andrei Kazlouski: Hausbót, Vltava - Veslařský ostrov, Praha. ZS 2019-20
Andrei Kazlouski: Hausbót, Vltava - Veslařský ostrov, Praha. ZS 2019-20
Andrei Kazlouski: Hausbót, Vltava - Veslařský ostrov, Praha. ZS 2019-20
Max Kušiak: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Max Kušiak: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Valeriya Tapaeva: Vodácká loděnice, Braník, Praha. ZS 2019-20

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková