Ateliéry

Ateliér Lampa

Odborný asistent

Externí pedagogové

TÉMA LS 2022
HLEDÁ SE...
ARCHITEKT/KA
PRO PROLUKU

Kapacita ateliéru není naplněna

AKTUÁLNÍ INFORMACE JSOU NÍŽE

 

ÚSPĚCH STUDENTŮ ATELIÉRU LAMPA V SOUTĚŽI DRUHÁ KŮŽE 2020/21

Devátý ročník soutěžní přehlídky Druhá kůže představila 44 nominovaných studentských projektů vytvořených v rámci ateliéru Bytová stavba (ATBS).

 • Naše studentka Lada Zapletalová s projektem č. 40 bytového domu TRANSITUS v Praze na Opatově se umístila mezi 4 nejlepšími projekty bez určení pořadí. 

Porota se po pečlivé úvaze rozhodla rozdělit ceny bez udělení pořadí, tedy místo prvního, druhého a třetího místa udělit čtyři ceny pořadí po 2.500 Kč. Důvodem byl různý charakter oceněných projektů a jejich zadání a také skutečnost, že žádný z oceněných významněji nepřevyšoval svou kvalitou nad ostatními. Dále porota udělila dvěma soutěžním projektům čestné uznání.

 • Další náš student s projektem č. 12 – Tomáš Chrástecký (Výtopna) postoupil do 2. kola mezi 8 nejlepších projektů z celkového počtu 44 projektů.

 

Společná prezentace ústavů se bude konat 07.02.2022 od 13.00 hodin v posluchárně 105 Kotěra.

KONCEPCE ATELIÉRU

Cílem ateliéru je naučit studenty zodpovědnému řemeslu ve smyslu přístupu k tvorbě a ke klientovi, nositeli zakázky. Klient (vyučující) vyžaduje věci nutné pro úspěšné zakončení zakázky v praxi. Podepsáním smlouvy s klientem se architekt zavazuje a ne jinak je tomu u nás.

Proto učíme studenty:

 • plnit termíny,
 • mluvit s klientem,
 • plnit jeho zadání, popřípadě navrhnout úpravu,
 • prezentovat projekt na vysoké grafické úrovni,
 • navrhovat reálné projekty,
 • správně navrhovat.

Koncepci a výuku tvoříme společně s kolegou Ing. arch. Janem Mackovičem.


Kapacita ateliéru není naplněna


Práce v ateliéru:

 • Veškerá komunikace bude probíhat pouze fakultním e-mailem. Na email je totiž vázán účet na Microsoft Teams. Dalším důvodem je GDPR.

 • Je očekávaná aktivní účast v době ateliéru dle rozvrhu (kdo nebude chodit do ateliéru, popř. se nebude účastnit distanční formě výuky, bude mít problém s dalším pokračováním)

 • Během práce v ateliéru bude pět povinných prezentací, které rozhodnou o pokračování v ateliéru či ukončení spolupráce.


Aktuální informace k průběhu letního semestru 2022:

Manuál studenta

1. Situace zadání na webu ateliéru

2. Výuka

Výuka bude probíhat ve dvou termínech – pondělí/čtvrtek

Podklady najdete na ateliérové cloudovém úložišti ONE DRIVE. Odkaz byl odeslán každému na uvedený mail z přihlášky. Zde najdete aktuální podklady, můžete zde umisťovat sdílené soubory mezi sebou.

Přednostně bude výuka probíhat prezenčně. Občas bude předem oznámena výuka distanční - na TEAMS (nicméně by měli poslouchat všichni).

Harmonogram výuky (pondělí/čtvrtek):
výuka začíná v 14:15 hod, končí v 17:30

Pokud je vypsána na ten den přednáška, konzultace se konají po ní.

Prezentace
Prezentace jsou povinné!!! Pokud se z nějakého důvodu nemůžete účastnit prezentace, je nutné se omluvit před začátkem prezentace a do stejného termínu odevzdat prezentaci.

Na prezentaci má každý max. 3 min.

Přednášky
budou osobně v ateliéru popř. na TEAMS – povinná účast!!!

Odevzdávky prezentací
Odevzdávka prezentací bude nejpozději do začátku prezentace v daný den (v 14:15 hodin) na ateliérový cloud ONE DRIVE.
Pozdější odevzdávka bude penalizována – TERMÍN JE SVATÝ. Pokud bude někdo nemocný apod., musí se předem omluvit.
Finální odevzdávka – dle situace s covidem-19 bude upřesněno později dle nařízení FA.

3. Hodnocení

Hodnocena bude:
Každá prezentace (nepřítomnost znamená hodnocení F), 2 x F = konec výuky v ateliéru
Kvalita architektury
Povinné prezentace
Aktivní účast na hodinách a prezentacích
Dodržování termínů

Finální hodnocení semestru
Celková známka je průměr z těchto známek + případný bonus (žulík) za mimořádný počin nebo případný (Černý Petr) za architektonický zločin

4. Harmonogram ateliéru

Etapy výuky:

Etapa A – zadání

10.02.2022 - odsouhlasení vybraného zadání vedoucím ateliéru

Etapa B - Analýza
 • 1. Přednáška21.2.2022 Analýza/problémová mapa/pyramida –doc. Ing. arch. Radek Lampa

Prezentace I – Analýza pozemku

24.02.2022, každý bude mít 3 minuty.

Etapa C – architektura

Cyklus přednášek Otvírání obzorů:

 • 2. Přednáška - 7.3.2022 ve 14:45 - Koncept – Ing. arch. M. Barla

 • 3. Přednáška – změna termínu - 24.3.2022 ve 14:30 -  Jak začít navrhovat – hmotová studie - Ing. arch. J. Mackovič

 • 4. Přednáška - změna termínu - 24.3.2022 ve 15:00 - Domy - Ing. arch. J. Mackovič

Prezentace II – Rozpracovanost projektu
28.03.2022, každý bude mít 3 minuty.

POVINNÝ ROZSAH (bez plného rozsahu nebude hodnoceno):

1) Situace se zakresleným urbanistickým řešením (schematicky umístění staveb, vstupy, zeleň, zpevněné plochy, komunikace, náměstí, parkování apod.).

2) Představení konceptu stavby.

3) Půdorysy všech podlaží
Půdorys 1.NP bude s parterem...okolím (pozice hlavního vstupu, vjezd do garáží apod.).

4) 3D model (počítačové 3D řešení s vazbami na okolí) - bude zde řešený objekt, okolní budovy, komunikace apod., zkrátka všechny okolní stavby či vlivy na stavbu

5) Řezy - 1 až 2 (podélný a příčný).

6) Minimálně 3 skici objektu a atmosféry, kterou tam cítíte...od ruky perspektiva z úrovně chodce.

 

Cyklus přednášek Typologie domů:

 • 5. Přednáška - změna termínu - 31.3.2022 ve 14:30 - Polyfunkční dům dnes - doc. Ing. arch. Radek Lampa

Velikonoce odpadá výuka – pondělí 18.4.2022

Před Doubicí odpadá výuka – čtvrtek 21.4.2022

Doubice – výjezd ateliéru do Lužických hor 22. až 24.04.2022

Prezentace III - 23.04.2022 - rozpracovanost projektu V DOUBICI

POVINNÝ ROZSAH (bez plného rozsahu nebude hodnoceno):
1) Situace se zakresleným urbanistickým řešením (umístění staveb, vstupy, zeleň, zpevněné plochy, komunikace, náměstí, parkování apod.).
2) Představení konceptu stavby (schémata, kresby či jinou formou).
3) Půdorysy všech podlaží (barevně zvýrazněné rozmístěním funkcí v půdorysu a velikostmi v m2) Půdorys 1.NP bude s parterem...okolím (pozice hlavního vstupu, vjezd do garáží apod.).
4) 3D model (počítačové 3D řešení s vazbami na okolí) - bude zde řešený objekt, okolní budovy, komunikace apod., zkrátka všechny okolní stavby či vlivy na stavbu
5) Řezy - 1 až 2 (podélný a příčný). Příčný řez pozemkem bude od ulice až po sousední pozmky (+výškové kóty)
6) Minimálně 3 skici objektu a atmosféry, kterou tam cítíte...od ruky perspektiva z úrovně chodce.
7) Koncepce MZI (Modrozelené infrastruktury) - půdorys + vysvětlující schémata

Po Doubici odpadá výuka – pondělí 25.4.2022

 • 6. Přednáška - 02.05.2022 v 16:00 - MZI - modrozelená infrastruktura - Renáta Bartková Sodomová
Etapa D - odevzdání - tvorba finální prezentace
 • 7. Přednáška - TERMÍN BUDE UPŘESNĚN Jak bude vypadat odevzdávka studenta a ateliéru - doc. Ing. arch. Radek Lampa


Ateliérový týden FA NONSTOP – 16.5. - 23.5.2022
Finální odevzdávka.- 23.5.2022 NEJPOZDĚJI do 12:00 hod!!!!

RL+MB+JM

Výstava semestrálních prací ZS 2019-20 v ateliéru Lampa
Filip Zelník: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Filip Zelník: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Filip Zelník: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Filip Zelník: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Daria Vlasova: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Daria Vlasova: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Daria Vlasova: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Andrei Kazlouski: Hausbót, Vltava - Veslařský ostrov, Praha. ZS 2019-20
Andrei Kazlouski: Hausbót, Vltava - Veslařský ostrov, Praha. ZS 2019-20
Andrei Kazlouski: Hausbót, Vltava - Veslařský ostrov, Praha. ZS 2019-20
Max Kušiak: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Max Kušiak: Jachtařský klub, Podolí, Praha. ZS 2019-20
Valeriya Tapaeva: Vodácká loděnice, Braník, Praha. ZS 2019-20

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.