Výstava ateliérových prací

Bazén Smíchovská náplavka

Mária Tomková

Anotace

Zakotvila som bazén do prístavu. Teraz už konečne Smíchovská náplavka s veľkým potenciálom žiari ako diamant nad hladinou. Jeho panoráma tvorí základ obrazu mesta. Bazén. Koncept kvádra. Vo vzťahu k mestu sa stavba tvári ako významný objekt, ktorý čistým a dynamickým architektonickým výrazom primerane signalizuje športovo-rekreačný charakter. Nemá byť uzatvoreným areálom v meste, ale jeho živým miestom. Navrhujem mestský bazén, ktorý má reprezentačný charakter. Samozrejmý. Nenápadný. Dominantne zakončuje náplavku smerom k juhu. Vytváram mestský park, ktorý bude slúžiť širokej verejnosti ako oddychová zóna a stane sa vyhľadávaným verejným priestorom. Reprezentatívny priestor vstupu do mesta od železničného mostu, zelená oáza k odpočinku a načerpaní duševných i fyzických síl.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský