S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Dům Oko

Klára Stuchlíková

Anotace

Navrhuji dům s kulturní funkcí do městské části v Karlových Varech. Parcela je z jedné strany obklopena rodinnými domy, hlavní třídou městské části a uliční sítí. Na straně druhé je zeleň a další kulturní budovy. Proto je mým cílem navrhnout dům, který zapadne do okolní zástavby, z části bude plnit kulturní funkci a především by měl být průchozí a nesmí působit jako barikáda mezi kulturně relaxační částí města a obyvateli pohybujícími se po hlavní ulici. Můj návrh by měl spojovat všechny struny, které se v tomto místě potkávají.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.