Výstava ateliérových prací

Dům Oko

Klára Stuchlíková

Anotace

Navrhuji dům s kulturní funkcí do městské části v Karlových Varech. Parcela je z jedné strany obklopena rodinnými domy, hlavní třídou městské části a uliční sítí. Na straně druhé je zeleň a další kulturní budovy. Proto je mým cílem navrhnout dům, který zapadne do okolní zástavby, z části bude plnit kulturní funkci a především by měl být průchozí a nesmí působit jako barikáda mezi kulturně relaxační částí města a obyvateli pohybujícími se po hlavní ulici. Můj návrh by měl spojovat všechny struny, které se v tomto místě potkávají.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.